wtorek, 10 lipca 2018

Łukasz Korcz - mobilność Malta - poniedziałek 9 lipca


Warmers, fillers i collers. Rodzaje krótkich ćwiczeń, których rolą jest wprowadzenie materiału, sprawdzenie nabytej wiedzy lub „schłodzenie” uczniów po ćwiczeniu, które było ekscytujące i towarzyszyło mu wiele emocji.

Warmers – ćwiczenia na rozgrzewkę. Mogą dotyczyć słownictwa, gramatyki ale powinny być związane z tematem, który będzie naszym daniem głównym.
Fillers – ćwiczenia podsumowujące przerobiony materiał, lub takie które wracają do wcześniejszych partii materiału, w celu przypomnienia.
Collers – ćwiczenia indywidualne, wymagające skupienia i ciszy.

Środkowe zajęcia poświęcone były metodom opartym o środki teatralne, aktorskie. Było to albo odgrywanie ról według przyjętego scenariusza lub swobodne odgrywanie roli na podstawie materiału stymulującego. Częściowo podobne do niektórych zadań na ustnym egzaminie maturalnym.

Ostatnie zajęcia były wyzwaniem ponieważ ich tematem był język nieformalny i formalny oraz stosowane w języku angielskim kolokwializmy. Nie da się ukryć, że uczenie kolokwializmów jest dość trudne, ponieważ jest to najbardziej dynamiczna i często zmieniająca się część języka mówionego. Slang rzadko pojawia się w podręcznikach, które bardziej skupione są na wprowadzaniu języka literackiego. Jednak są sposoby, by wzbogacać przerabiany program, zwrotami i kolokwializmami, które często mogą zastąpić ich bardziej formalne odpowiedniki. Jest to wyzwanie dla nauczyciela, który nie mieszkając wśród native speakerów, ma ograniczone możliwości budowania odpowiednio wysokich kompetencji, by poruszać się pewnie wśród zwrotów kolokwialnych i slangowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ciara

Czasami zdjęcia są najlepsze..... Eva zakończyła dzisiaj kurs. Jutro wraca do Barcelony. Lunch time..... oczywiście, wiadomo gd...